# پرشین_بلاگ
                                     دستانم ناتوان از نوشتن ناگفته هاستو زبانم ناتوانترچگونه مي توان بودن را، در عين نبودن باور كردچگونه مي ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 3 بازدید
آنسوی دستانت کلامی به‌خطا می‌رود در غربت.   اين‌سوی چشمانت هر کلام من بازخواهد گشت بر لبان تو.  
/ 0 نظر / 5 بازدید