دعا


halahla1.jpg


ramazan2.jpg

doanoor.jpg

بارالهاعمري کور و چشم بسته
 
تو را جستجو کردم و در جستجويت بـه هــــر
 
نا کجا ابادي سرک کشيدم اما غافل از اينکه در تمــــــام
 
ان لحظات تو با من بودي و در کنار من و حتي نزديکتر از من به خودم
 
بار الها چگونه باور کنم که تو خداي من عاشق ِ من ِ روسياه بودي و در تمام لحظاتي
 
که غبار گناه و غفلت چشمان دلم را بسته بود ، تو عاشقانه در انتظار باز گشت من بودي تا اشکانم
 
را به گزافترين قيمت خريده و با فخر به تمام ملائک اسمانها بنمايي . بار الها از شرم و خجلت حتـــي روي
 
عذر خواهي ندارم و فقط سرم پايين و اشکانم بي صدا و اهسته جاريست . بار الها سپاست ميگويــم که در
 
اين آشفته بازار دنيا مرا از خودم به خودت رهنمون ساختي خدايا در سيل مواج خواسته هايي کـــه
 
به سويت عرضه ميگردد من فقط از تو تـــــو را طـلـــب مينمايم که براي تمام وجــودم
 
کافيست. خدايــــا اکـــنون من مانده ام و يک دنيا افسوس که چرا در
 
اين مدت شيريني ناچيز گناه و غفلت لذت شيرين با تو بودن
 
را از من ربوده بود . بارالها ترا به پاکترينهاي
 
آفرينش هرگز مرا به خودم وا مگذار
 
و طعم شيرين با تو بودن
 
را به تمام عاشقانت
 
بچشان

185875_orig-2.jpg


/ 0 نظر / 21 بازدید